Maatschappelijke programma's

op .

Het Russisch Cultureel Centrum Amsterdam richt zich op Russisch sprekenden in Amsterdam e.o. en op mensen die in de Russische taal, cultuur, geschiedenis en tradities geinteresseerd zijn. Het RCC is in eerste instantie opgericht omdat er een dringende behoefte bestaat onder de Russisch sprekende bevolking van Amsterdam e.o. aan een trefpunt waar verschillende activiteiten kunnen worden gehouden. Het RCC is een "bottom-up" initiatief, een zelforganisatie, die als doelstelling het ontwikkelen van diverse activiteiten op sociaal en economisch gebied en onderwijs heeft.

Het RCC werkt nauw samen met andere Russische zelforganisaties in het land. Het RCC is een van de initiatiefnemers van het overleg tussen dergelijke organisaties. Darnaast werkt RCC samen met een aantal algemene en gemeentelijke instellingen. In de afgelopen jaren heeft het RCC een netwerk van samenwerkingsverbanden opgebouwd. Ook het dienstenaanbod van het Centrum is gestabiliseerd.

Doelgroep

Het RCC houdt zich bezig met een uiteenlopende doelgroep. De Russische taal verenigt deze mensen. De Russisch-sprekende bewoners van Amsterdam zijn geboren in Rusland, Oekraine, Wit-Rusland, Moldavie, Georgie, Armenie en andere republieken. Hun periode van verblijf in Nederland en het integratieniveau verschilt. De stichting RCC streeft naar de ontwikkeling van activiteiten voor alle deelgroepen.
Een groep van Nederlanders, die in ons programma interesse heeft, bestaat uit de volgende mensen: Russische taal- en cultuur liefhebbers, echtgenoten van Russisch-sprekenden en mensen die zakelijke relaties met Rusland onderhouden. Aan iedere deelgroep zal het Centrum een programma bieden.

Samenwerking met andere instellingen

Het RCC streeft naar nauw contact met de gemeentelijke instellingen o.a. bij het organiseren van sollicitatietrainingen, taalcursussen, deelname aan de Gemeentedagen e.d. Om zijn culturele activiteiten gestalte te geven werkt het RCC zowel nationaal als internationaal samen, o.a. met organisaties, mensen en artiesten uit de herkomstlanden. Aan de programma´s van het RCC werken prominente managers en artiesten mee van het Conservatorium van Moskou, diverse filmstudio´s, het Russische Ministerie van Cultuur, de Ambassade van de Russische Federatie in Den Haag, bekende impresariaten in Amsterdam en belangrijke Russische TV zenders.

Doelstellingen

De hoofddoelen van het RCC zijn integratie en cultuuruitwisseling. Het RCC wordt een instelling met "open deuren", een belangrijke informatiebron voor haar doelgroep. Het Centrum zal alle initiatieven op het gebied van cultuuruitwisseling ondersteunen.
Belangrijke doelstellingen die op korte termijn worden gerealiseerd:
1. Het oplossen van taal- en cultuurproblemen, het bevorderen van de maatschappelijke, sociale en culturele integratie van de Russisch sprekende bevolking in Amsterdam en omstreken.
2. Het profileren van de doelgroep d.m.v. popularisatie van de cultuur en tradities van de voormalige Sovjet Unie republieken.
Wij beschouwen deze doelstellingen als een integraal pakket. In onze optiek bevordert het oplossen van taal- en cultuurproblemen de integratie en het culturele programma helpt ons de bekendheid te vergroten (en op deze manier nieuwe leden, contribuanten en donateurs te werven voor het financieren van integratieactiviteiten).

Werkwijze

Het Russisch Cultureel Centrum Amsterdam is een dynamische organisatie en probeert dat te blijven. Dit bereikt zij door continu aandacht voor de behoeftes van de achterban en daarop haar werkplannen af te stemmen. Wij blijven een organisatie van vrijwilligers en zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Deskundige mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. De activiteiten die wij ontplooien zijn op een hele brede doelgroep gericht. Wij hebben onvoldoende resources om de problemen van individuele mensen op te lossen. Het RCC streeft er niet naar om een inloopcentrum voor Russen te worden, maar het opzetten van een informatiecentrum behoort tot onze belangrijkste doelstellingen. Om dit doel te bereiken zullen wij in de komende jaren ons netwerk van samenwerkingsverbanden uitbreiden. Deze tactiek werpt reeds vruchten af. Dankzij onze relaties met b.v. de pers kunnen wij onze activiteiten adverteren.

Mensen van het RCC

De medewerkers van het RCC zijn uitsluitend vrijwilligers. Het RCC betaalt geen vergoedingen aan bestuurders of vrijwilligers. De stichting vergoedt wel directe aantoonbare kosten. Wij proberen het inhuren van extern advies zo veel mogelijk te beperken. Wij streven naar de selectie van hoogopgeleide, ervaren vrijwilligers. Culturele achtergrond, brede "insiders"-kennis en ervaring verenigen de medewerkers van het RCC. Ook al is het RCC een organisatie van vrijwilligers, de kwaliteit van onze programma´s is gegarandeerd door de kwaliteit van de mensen erachter: professionele musicologen, regisseurs, literatoren, designers en culturele managers met ruime ervaring in het organiseren van concerten en andere culturele evenementen. Voor specifieke onderdelen van de programmering of uitvoering van culturele programma´s huurt het RCC externe kennis in uit een breed bestand van zakelijke relaties.

Archief van projecten van het Russisch Cultureel Centrum Amsterdam